Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Geomembrany z PVC i ich zastosowanie

     Rozwój w dziedzinie tworzyw sztucznych stworzył możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań do geotechniki. Inżynierowie geotechnicy, kiedy odkryli zalety nowych materiałów, zaczęli zgłaszać pod adresem przemysłu chemicznego zapotrzebowanie na produkty o określonych właściwościach. Tworzywa sztuczne przeznaczone do zastosowania w geotechnice nazwano geosyntetykami. Wśród geosyntetyków osobną grupą stanowią geomembrany. Są to syntetyczne folie o bardzo małej przepuszczalności (k<10-14 m/s), wykorzystywane w inżynierii lądowej i wodnej oraz w ochronie środowiska jako bariery lub elementy barier uniemożliwiających migrację cieczy.
     Obecnie najczęściej stosowane są geomembrany z polichlorku winylu (PVC) Sa to produkty o dużej trwałości – producent określa trwałość na 30 lat, ale w praktyce powinna być ona znacznie dłuższa, na co wskazują prowadzone badania. Zaletą polichlorku winylu jest możliwość recyklingu zużytych materiałów. Ma on także szereg innych, korzystnych cech wyróżniających go wśród innych podobnych produktów – m.in. gęstość objętościową większą od wody (1.2 – 1,3 t/m3), co jest istotne w przypadku zastosowań w inżynierii wodnej oraz zwykle lepsze niż w przypadku innych geomembran, własności tarciowe (większy współczynnik tarcia między folią a gruntem).Własności tarciowe, które decydują o stateczności warstw ochronnych z gruntów naturalnych przykrywających geomembranę poprawia się dodatkowo poprzez wytłaczanie na powierzchni specjalnej faktury (moletowanie). Zwiększyć można również wytrzymałość na rozciąganie zatapiając w folii syntetyczną siatę o dużej wytrzymałości. Zatem niektóre cechy istotne dla określonych zastosowań producent kształtuje zgodnie z życzeniami odbiorcy. Nie bez znaczenia jest także korzystna cena wyrobów z PVC.
     Bryty gomembrany z PVC mogą być łączone między sobą przez zgrzewanie oraz klejenie. Dostawca dysponuje urządzeniami do zgrzewania, a zatem kontrakt może obejmować nie tylko dostawę, ale również wykonanie połączeń na budowie.
     Geomembrany mają szerokie zastosowanie – od najprostszych zastosowań domowych np. do uszczelniania oczek wodnych w prywatnych ogródkach po wielkie zbiorniki wodne, kanały, wały przeciwpowodziowe, konstrukcje gródź, konstrukcje rdzeni przeciwfiltracyjnych. Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność trwałego lub tymczasowego zabezpieczenia konstrukcji albo podłoża przed filtracją czy naporem cieczy mogą być stosowane folie PVC. Folię najczęściej chroni się przed działaniem czynników atmosferycznych co najmniej 15 cm warstwą gruntu, chociaż folie o większych grubościach (1-3 mm) stosuje się niekiedy bez warstw ochronnych. Jest tak w przypadku napraw zapór betonowych, gdy membrana stanowi zewnętrzną warstwę nakładaną na stare podłoże.
     Rozwiązania, wykorzystujące folie z tworzyw sztucznych, sprowadzają się również w przypadku konieczności uszczelniania wielkich powierzchni, kiedy grunty charakteryzują się dużą przepuszczalnością albo uszczelnienie musi być wykonane w bardzo krótkim czasie. Geomembrany mogą być łączone z innymi elementami konstrukcyjnymi lub zabezpieczać ich powierzchnie, spełniając funkcję izolacji przeciwwilgotnościowej lub przeciwwodnej budowli podziemnych i tuneli. Wykorzystywane są również w budownictwie ogólnym np. jako izolacje poziome lub izolacje dachów. Chociaż jest to zastosowanie wykraczające poza inżynierię geotechniczną niemniej przykład ten wskazuje, że geomembrany (folie) z PVC używane są we wszystkich rodzajach budownictwa.
     Oprócz folii hydroizolacyjnych Arpol sprzedaje również folie wodno-, bitumo- i olejoodporne ( BIFOL). Są one potrzebne np. w sytuacji, kiedy geomembrana ma chronić obszar w pobliżu nadziemnych lub podziemnych zbiorników na paliwo (na stacjach benzynowych). Dobra odporność chemiczna pozwala na zapewnienie ochrony także w przypadku wielu innych substancji.
     Osobną grupę zastosowań stanowi uszczelnianie składowisk odpadów. Geomembrany wykorzystywane są jako uzupełnienie uszczelnień z naturalnych materiałów mineralnych, zwiększając niezawodność działania przesłony zabezpieczającej dno przed przedostawaniem się odcieków do środowiska. W niekorzystnych warunkach hydrogeologicznych lub w przypadku odpadów, stanowiących szczególne zagrożenie, geomembrany mogą być stosowane jako podwójne lub wielokrotne przesłony mineralnosyntetyczne.
     Ogólne wymagania dotyczące zastosowań geomembran na budowie składowisk odpadów stałych precyzuje norma PN-97/B-10290, gdzie szczegółowo opisano również sposób wykonania i odbioru robót. Folie z PVC z powodzeniem wykorzystuje się również jako jeden z elementów uszczelnienia zamykającego składowiska. Mała sztywność geomembrany z PVC oraz duża odkształcalność (wydłużenie przy zerwaniu >200%) zapewniają doskonałe przyleganie do podłoża. Na składowiskach odpadów komunalnych jest to cecha szczególnie ważna z uwagi na duże osiadania deponowanych odpadów i związane z tym deformacje wierzchowiny.
     Niektóre z opisanych wyżej zastosowań pokazano na rysunkach. Nie wyczerpuje to oczywiście całej gamy aplikacji – zarówno tych, które zostały już zrealizowane, jak i tych, które na razie istnieją w fazie pomysłów i koncepcji – ale dzięki ciągłemu doskonaleniu produkowanych geomembran z czasem będą stawać się standardowym elementem praktyki budowlanej.
Arpol - solidność gwarantowana
Odsłony 314533. © Arpol folie agrowłókniny Skuteczne SEO: pozycjonowanie wrocław designed by Kronet System